Powołanie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 18/II/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie :
powołania przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt. 7 regulaminu komisji rady stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Pruchnik (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001 r. Nr 51 poz. 844) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonać wyboru Pani Lucyny Zawady na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 2.

Dokonać wyboru Pana Tadeusza Brzyskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik.

§ 3.

Dokonać wyboru Pani Weroniki Szeligi na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej, Funkcjonowania Samorządów Wiejskich, Organizacji Społecznych i Związków Zawodowych, Spraw Rodziny Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 05:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.