Pruchnik 12-12-2013

 IZ 271/31/2013

WSZYSCY  WYKONAWCY

uczestniczący w postępowaniu

Zapytania i odp. nr 2

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. Czy Piłkochwyty muszą posiadać certyfikaty?. Posiadanie atestów na podzespoły, z których ma być wykonany Piłkochwyt nie jest równoznaczne z posiadaniem certyfikatu na całość. Certyfikat taki jest wymagany na boiskach sportowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

 Tak

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści Piłkochwyty na słupach aluminiowych montowanych w tulejach?. Piłkochwyt posiada pełen certyfikat wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi wydany przez państwową jednostkę certyfikującą. Jeśli ma być to piłkochwyt demontowany to słupy aluminiowe będą zdecydowanie wygodniejsze w demontażu ze względu choćby na ich wagę.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie

Pytanie2. Czy zamawiający przewiduje wykonanie Piłkochwytu w terminie po 30 grudnia 2013 (możliwa dostawa towaru do tej daty). Przy obecnych warunkach pogodowych ( temperatura poniżej zera) betonowanie tulei jest niemożliwe. Montaż byłby wykonany przy temperaturze umożliwiającej betonowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Przedmiotem zamówienia  są dostawy  do 30-12-2013r


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zapytania i odpowiedzi nr 2 do post Dostawa materiałow na boisko sportowe w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:12.12.2013 08:29
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:12.12.2013 08:29