IZ 271/31/2013                                                                            Pruchnik 20-12-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce 

zostało rozstrzygnięte

Część I Dostawa materiałów budowlanych

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Handlowa BARTOSZEK Sp. J., Tyniowice 107, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 13 945,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-12-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

Firma Handlowa BARTOSZEK Sp. J.

Tyniowice 107

37-565 Roźwienica

13 945,00

13 945,00

---------------- *100= 100

13 945,00

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

P.P.H.U. „Skład” Gałuszka Sp. J.

Maleniska 7 B

37-500 Jarosław

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona 

4

sanakiewicz Sp. z o.o.,

Ul. Ks. Czartoryskich 29 Szówsko

37-500 Jarosław,

14 817,12

13 945,00

---------------- *100= 94,11

14 817,12

94,11

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę i odrzucono jedną ofertę.

Część II Dostawa piłkochwytów

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Sport Transfer Dystrybucja Urządzeń Sportowych, Karolina Bałuk, Jawornik 564, 32-400 Myślenice. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 13 875,63 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-12-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Sport Transfer

Dystrybucja Urządzeń Sportowych

Karolina Bałuk

Jawornik 564

32-400 Myślenice

13 875,63

13 875,63

---------------- *100= 100

13 875,63

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Firma Jonex Sport

Krzysztof Olszewski

Bogurzyn 1

06-521 Wiśniewo

16 999,83

13 875,63

---------------- *100= 81,62

16 999,83

81,62 

4

sanakiewicz Sp. z o.o.,

Ul. Ks. Czartoryskich 29,

37-500 Jarosław, Szówsko

20 766,09

13 875,63

---------------- *100= 66,82

20 766,09

66,82

5

FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o.

Ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów

16 447,56

13 875,63

---------------- *100= 84,36

16 447,56

84,36 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.12.2013 14:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak