Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Rade Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr 240/XXXI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Rade Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ”e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U.2013.594)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zaciągnąć w 2013 roku zobowiązanie finansowe wykraczające poza rok budżetowy 2013 na zabezpieczenie wkładu własnego do kwoty 300 000 zł na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego.

Planowana realizacja zadania to rok 2014.

 

§ 2.

 

Spłata zobowiązania nastąpi w roku 2014 z dochodów własnych gminy tj. podatku od nieruchomości.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Rade Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2013 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.