Zaciągnięcie zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2013.

UCHWAŁA Nr 246/XXXI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „ e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zaciągnąć w 2013 roku zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy 2013 na dokończenie realizacji zadania pn. Budowa parkingu w Pruchniku (przy stadionie) na kwotę 110 174 zł

§ 2.

 

Spłata zobowiązania nastąpi w roku 2014 z dochodów własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2013.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2013 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż