Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa zakresie dożywiania

UCHWAŁA Nr 247/XXXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, podwyższa się kryterium dochodowe dla celów przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa zakresie dożywiania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2013 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.