Zmiana uchwały Nr 193/XXV/2013 z dnia 18.06.2013.

UCHWAŁA Nr 245/XXXI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 193/XXV/2013 z dnia 18.06.2013.

Działając na podstawie art. 18ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U .2013.594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dokonuje się zmiany zapisu §1.1 Uchwały Nr 193/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18.06.2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Pruchniku ulica Parkowa” polegającej na skreśleniu zapisu o brzmieniu:

 

„Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 1 000 000 zł tj.
w 2013 roku 750 000zł
w 2014 roku 250 000zł.”

 

a wprowadzeniu w to miejsce nowego brzmienia tego paragrafu o następującej treści:

 

„Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 1 000 000 zł tj.
w 2013 roku 213 705,59zł
w 2014 roku 786 294,41zł.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr 193/XXV/2013 z dnia 18.06.2013.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2013 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.