Zarządzenie Nr 79/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 13.12.2013

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.


Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15 370 zł, w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 370 zł, przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk.

Powyższą zimne wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 124.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 370 zł, w tym:

  • wypłata zasiłków celowych poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk 15 370 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 48 455 zł

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 22 253,21 zł.

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych Gminy Pruchnik na kwotę 34 402 zł

 

Szczegóły zawiera zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 79/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.12.2013 15:12
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:12.01.2014 15:24