Zarządzenie Nr 78/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 29.11.2013

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.


Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.

1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 640 zł, w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 1 640 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej OPS.

Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 117.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 640 zł, w tym:

  • działalność bieżąca OPS 1 640 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM na kwotę 116 915 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22 100 zł, z przeznaczeniem na:

  • zakup umundurowania bojowego 10 000 zł
  • odsetki od pożyczek i kredytów 3 000 zł
  • podatek od nieruchomości od dróg 9 100 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 54 892 zł.

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 78/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.11.2013 15:25
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:12.01.2014 15:40