Zarządzenie Nr 77/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 28.11.2013

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki.


Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza:


§ 1.

Wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 170 000 zł - na finansowanie - przedsięwzięcia ujętego w WPF p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miejscowości : Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły‘’ wypłaconej w 2013 roku - w kwocie 95 598 zł w 2014 roku w kwocie 74 402 zł zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

 

Dane niezbędne do wydania opinii przez RIO w Rzeszowie, zawarte są w WPF.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 77/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.11.2013 15:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak