Zarządzenie Nr 76/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 26.11.2013

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 69/2013 Burmistrza Pruchnika z dnia 08.11.2013 r.


Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.

W Zarządzeniu Nr 69/2013 Burmistrza Pruchnika z dnia 08.11.2013 skreśla się w całości §3 oraz Załącznik Nr 2 do w/w zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 76/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.11.2013 23:09
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:12.01.2014 18:13