Zarządzenie Nr 83/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 30.12.2013

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.


Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 90 516,17 zł

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS W Pruchniku na kwotę 4 915 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 110 350 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 83/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.12.2013 21:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.01.2014 22:12