Upoważnienie Burmistrza Pruchnika do podjęcia działań zmierzających do zmiany treści napisów na pomniku Grunwald przy ul. Grunwaldzkiej w Pruchniku


UCHWAŁA Nr 253/XXXIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Pruchnika do podjęcia działań zmierzających do zmiany treści napisów na pomniku Grunwald przy ul. Grunwaldzkiej w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podjęcia działań zmierzających do zmiany treści napisów na pomniku Grunwald przy ul. Grunwaldzkiej w Pruchniku, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 142/2, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Upoważnienie Burmistrza Pruchnika do podjęcia działań zmierzających do zmiany treści napisów na pomniku Grunwald przy ul. Grunwaldzkiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2014 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż