Ustalenie diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz wynagrodzenia Wójta Gminy.

UCHWAŁA Nr 4/I/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie :
ustalenia diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz wynagrodzenia Wójta Gminy.

Działająca na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagrodzenia i wynagrodzeń kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gmin, starostw, powiatów i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61 poz. 707 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

POSTANAWIA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się diety dla przewodniczącego Rady Gminy, radnych oraz członków Komisji.

 • dla radnych, członków stałych komisji rady - 10% minimalnego wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu lub innych udokumentowanych pracach rady,
 • dla przewodniczących stałych komisji rady w wysokości - 10% najniższego wynagrodzenia, za przygotowanie i udział w posiedzeniach stałych komisji rady
 • dla przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 60% najniższego wynagrodzenia.

Powyższe stawki będą aktualizowane raz w roku w miesiącu grudniu roku poprzedniego z obwieszczeniem Prezesa GUS.

§ 2.

Ustala się dla Wójta Gminy wynagrodzenie miesięczne w wysokościach

 • wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania, tj. 90% najwyższego wynagrodzenia w tej grupie,
 • dodatek funkcyjny wg VIII stawki tj. 150% najniższego wynagrodzenia dodatek za wysługę lat wg obowiązujących przepisów

§ 3.

  1. Ustalić limit za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych dla Wójta Gminy Pruchnik w wysokości:
   • 300 km na terenie gminy /jazda lokalna/ - miesięczna

  2. Umowa o przyznanie ryczałtu spisana będzie przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz wynagrodzenia Wójta Gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 04:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż