Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA Nr 255/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Pruchnik.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 1.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych, począwszy od 2015 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2014 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż