Zmiana uchwały własnej nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 256/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie:
zmiany uchwały własnej nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011r.  w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


W Uchwale Nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik skreśla się w całości zapis §2.


§ 2.


Pozostałe zapisy w/w uchwały pozostają bez zmian.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2014 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż