Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA Nr 258/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005 r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 36/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Rada Miejska w Pruchniku udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:


Nazwa podmiotu

Zadanie do realizacji

Kwota dotacji w zł

Parafia Rzymskokatolicka w Jodłówce

Zakończenie prac przy elewacji zabytkowego kościoła, kościółka, studzienki i dzwonnicy - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce

28 000

Parafia Rzymskokatolicka w Pruchniku

Konserwacja zabytkowego ołtarza bocznego w Kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa.

 

25 000


§ 2.


Na przeznaczone dotacje przeznacza się środki zabezpieczone na dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jodłówce i w Pruchniku w kwocie 53 000 zł, wyszczególnioną w załączniku
Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Pruchnik Nr 248/XXXIII/2014 z 30.01.2014 roku.


§ 3.


Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podpisania umowy i przekazania dotacji.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2014 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż