Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 260/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze. zm./

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości Gminy Pruchnik położone w miejscowościach:


PRUCHNIK

  • działka nr 1541/1 - o pow. 0,3498 ha objęta KW 62 591
  • działka nr 1248/9 - o pow. 0,1567 ha objęta KW 39 918
  • działka nr 1228/4 - o pow. 0,3015 ha objęta KW 79 410


KRAMARZÓWKA

  • działka nr 933/2 o pow. 0,40 ha objęta KW 24 918


§ 2.


Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2014 06:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż