Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 261/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik
 na lata 2014-2020
.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik na lata 2014 - 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2014 06:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż