Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

UCHWAŁA Nr 265/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające:

  • Bilans z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  • Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Pruchnik łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu.

§ 2.


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż