UCHWAŁA Nr 219/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
pozyskania drzewa tartacznego z lasów Mienia Komunalnego Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonać pozyskania z Lasów Mienia Komunalnego Gminy Pruchnik 100 m3 drzewa tartacznego.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozyskanie drzewa tartacznego z lasów Mienia Komunalnego Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 18:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak