Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 270/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2013.885
)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na zadaniach będącymi przedsięwzięciami tj.

  1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Jodłówka Parc., Rzeplin, Rozbórz Okrągły, i Pruchnik.
  2. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy w Kramarzówce.

Powyższe zmiany spowodowane są zmianami kwot na przetargach.


§ 2.


Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 982 752 zł, w tym:

  • w 2015 r. do kwoty 982 752 zł

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 06:50