Wyrażenie zgody na prace remontowo-adaptacyjne w budynku starego ośrodka zdrowia oraz o wyrażenie zgody na przekazanie części tego budynku w nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony na rzecz ...

UCHWAŁA Nr 271/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na prace remontowo-adaptacyjne w budynku starego ośrodka zdrowia oraz o wyrażenie zgody na przekazanie części tego budynku w nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Skarbu Państwa – KWP w Rzeszowie oraz COM w Jarosławiu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a i lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do dokonania niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych w budynku starego ośrodka zdrowia na działce nr 3/14 o pow. 0,0602 ha w Pruchniku, mających na celu wydzielenie odrębnych lokali na parterze i w piwnicy budynku z przeznaczeniem na Komisariat Policji i na siedzibę zespołu wyjazdowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


§ 2.


Wyraża się zgodę na przekazanie części budynku starego ośrodka zdrowia /piwnice i parter/ wraz z udziałem w działce Nr 3/14 w Pruchniku w nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Skarbu Państwa – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na prace remontowo-adaptacyjne w budynku starego ośrodka zdrowia oraz o wyrażenie zgody na przekazanie części tego budynku w nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony na rzecz ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 16:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż