Dokonanie zakupu gruntu w Hawłowicach pod strefę ochrony bezpośredniej

UCHWAŁA Nr 272/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: dokonania zakupu gruntu w Hawłowicach pod strefę ochrony bezpośredniej
dla studni głębinowych
.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn.zm./

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Pruchnik prawa własności gruntu w Hawłowicach, gmina Pruchnik, oznaczonego jako działka numer 134/1 o powierzchni 4,4661 ha z przeznaczeniem na strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody ze studni głębinowych w Hawłowicach.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zakupu gruntu w Hawłowicach pod strefę ochrony bezpośredniej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 17:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.