Inicjatywa o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie Medalu za długoletnią służbę.

 

UCHWAŁA Nr 273/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie Medalu za długoletnią służbę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)/

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o nadanie odznaczenia „Medal Złoty za Długoletnią Służbę” dla Pana Wacława Szkoły za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inicjatywa o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie Medalu za długoletnią służbę.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 17:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.