UCHWAŁA Nr 220/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
nieodpłatnego przyjęcia gruntu na rzecz Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonać nieodpłatnego przyjęcia na Gminę Pruchnik od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Rzeszowie -Gospodarstwo Administracyjno - Handlowe w Przemyślu niżej wymienione działki stanowiące drogi;

Hawłowice:

  • działka Nr 1206 o pow. 0,73 ha
  • działka Nr 1334/1 o pow. 0,15 ha

Rozbórz Długi:

  • działka Nr 126/2 o pow. 0.1791 ha

Kramarzówka:

  • działka Nr 1642/2 o pow. 0,06 ha
  • działka Nr 2052/8 opow. 0,11 ha
  • działka Nr 2604/4 o pow. 0,02 ha
  • działka Nr 2627/1 o pow. 0,12 ha

Rozbórz Okrągły:

  • działka Nr 617/4 o pow. 0,02 ha

Jodłówka:

  • działka Nr 1690/3 o pow. 0,06 ha

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacja uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatne przyjęcia gruntu na rzecz Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 18:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak