Pruchnik 2014-08-25

 IZ 271/19/2014

                                                   Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

                            Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pózn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Dotyczy zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

PYTANIE

1.     Krzyż w załączniku wykonać ze szkła w kolorze szarym-zbliżonym do aluminium - czy wysokość 2,80 i rozstaw ramion 0,7 m pozostaje bez zmian.

W takim razie proszę podać czy ma być z kryształu, czy ze szkła klejoonego, czy dmuchanego. Do tego proszę załączyć oświadczenie projektanta i ewentualnego producenta - możemy wycenić równoważne.

ODPOWIEDZI

Adn 1

W załączniku nr 5 do SIWZ- przedmiar robót zamawiający określił:

„Dostarczenie i montaż krzyża na sygnaturce ze stali nierdzewnej o średnicy fi 60 mm (wysokość krzyża 2,80m , ramie krzyża 0,70m”

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 2 Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:25.08.2014 11:07
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:25.08.2014 11:07