Remont ulicy Zacisze w Pruchniku

Pruchnik, dnia 27-08-2014

 

Nr IZ 271/20/2014

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) Burmistrz Pruchnika informuje, że postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr IZ 271/17/2014 Numer ogłoszenia: 172465 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 pod nazwą: Remont ulicy Zacisze w Pruchniku” zostało unieważnione.

uzasadnienie prawne: na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont ulicy Zacisze w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2014 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.