Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

IZ 271/19/2014                                                                                                                                                                                                                         Pruchnik 29-08-2014

 

                                                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła, Tuczempy 326, 37-514 Munina. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 452 848,21 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-09-2014 roku.

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Remontowo – Budowlane

Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326

37-514 Munina

452 848,21

452 848,21

---------------- *100= 100

452 848,21

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „Hołyszko” Sp. z o. o.

Ul. Batorego 55a

37-700 Przemyśl

497 742,49

452 848,21

---------------- *100= 90,98

497 742,49

90,98

3

Firma Usługowa „EL-MAR”

Maria Karaś

Gorliczyna 134

37-200 Przeworsk

536 898,86

452 848,21

---------------- *100= 84,35

536 898,86

84,35

4

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Rożwienica

462 338,15

452 848,21

---------------- *100= 97,95

462 338,15

97,95

5

Firma Budowlano – Remontowa BALBUD

Ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

536 738,79

452 848,21

---------------- *100= 84,37

536 738,79

84,37

6

Zakład Budowlano – Konserwatorski „ARKADY”

Ul. Długosza 9

37-500 Jarosław

470 321,62

452 848,21

---------------- *100= 96,28

470 321,62

96,28

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Adn. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29-08-2014

 

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2014 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż