Remont drogi gminnej Nr 111694R Kramarzówka-Pruchnik Poprzeczka dz. nr ewid. 2565/1 i 2565/2 w km 0+000-1+040

 

IZ 271/22/2014                                                                                     Pruchnik 01-09-2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Remont drogi gminnej Nr 111694R Kramarzówka-Pruchnik Poprzeczka dz. nr ewid. 2565/1 i 2565/2 w km 0+000-1+040

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o., Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 326 952,45 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 08-09-2014 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o., Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

326 952,45

326 952,45

---------------- *100= 100

326 952,45

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Strabag Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

355 820,99

326 952,45

---------------- *100= 91,89

355 820,99

91,89

2

Usługi Transportowe Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

355 838,26

326 952,45

---------------- *100= 91,88

355 838,26

91,88

3

PBDiS Budinstel

Beata Kalamarz

Ul. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

351 845,68

326 952,45

---------------- *100= 92,92

351 845,68

92,92

4

Tech-Project

Koniaczów 70

37-500 Jarosław

373 429,65

326 952,45

---------------- *100= 87,55

373 429,65

87,55

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

                 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej Nr 111694R Kramarzówka-Pruchnik Poprzeczka dz. nr ewid. 2565/1 i 2565/2 w km 0+000-1+040
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2014 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.