Budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym

IZ 271/21/2014                                                                                        Pruchnik 01-09-2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła, Tuczempy 326, 37-514 Munina. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 317 058,97 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 08-09-2014 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Usługi Remontowo – Budowlane

Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326

37-514 Munina

317 058,97

317 058,97

---------------- *100= 100

317 058,97

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Budowlano – Konserwatorski „ARKADY”

Ul. Długosza 9

37-500 Jarosław

348 680,09

317 058,97

---------------- *100= 90,93

348 680,09

90,93

2

Firma Budowlano – Remontowa BALBUD

Ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

343 876,21

317 058,97

---------------- *100= 92,20

343 876,21

92,20

4

Usługi Budowlane ROMEX

Roman Zawitkowski

Ul. Dojazdowa 33

37-500 Jarosław

323 868,64

317 058,97

---------------- *100= 97,90

323 868,64

97,90

5

Firma Usługowa „EL-MAR”

Maria Karaś

Gorliczyna 134

37-200 Przeworsk

324 318,69

317 058,97

---------------- *100= 97,76

324 318,69

97,76

6

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „Hołyszko” Sp. z o. o.

Ul. Batorego 55a

37-700 Przemyśl

366 669,08

317 058,97

---------------- *100= 86,47

366 669,08

86,47

7

Firma Usługowo – Handlowa Canexbud

Paweł Kwasowski

Ul. Wodna 8

37-514 Munina

375 289,12

317 058,97

---------------- *100= 84.48

375 289,12

84,48

8

Usługi Stolarsko – Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Rożwienica

344 224,51

317 058,97

---------------- *100= 92,11

344224,51

92,11

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2014 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.