Zmiana Uchwały Nr 234/XXX/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.11.2013r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 276/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 234/XXX/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.11.2013r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13 i art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


W Uchwale Nr 234/XXX/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.11.2013r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik do §1 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:


5. Opłaty określone w § 1 pkt 2 w/w uchwały obejmują korzystanie z kaplicy cmentarnej.


§ 2.


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Uchwały Nr 234/XXX/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.11.2013r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2014 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.