Dokonanie zakupu gruntu w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 277/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie: dokonania zakupu gruntu w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ jednolity tekst ustawy z 2014 r. poz. 40 z późn.zm./

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Dokonuje się nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku, gmina Pruchnik, oznaczonego jako:


  • działka numer 2086/3 o powierzchni 0,0358 ha objętego KW 47 516 z przeznaczeniem na parking przy targowisku ,,Mój Rynek w Pruchniku’’.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zakupu gruntu w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2014 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.