Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica, polegającą na budowie chodnika...

UCHWAŁA Nr 278/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica, polegającą na budowie chodnika na odcinku od km 52+334,50 do km 52+602,50 w m. Pruchnik ul. Kańczudzka.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Udzielić z budżetu gminy Pruchnik w 2014 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica, polegającą na budowie chodnika na odcinku od km 52+334,50 do km 52+602,50 w m. Pruchnik ul. Kańczudzka do kwoty 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).


Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną pomiędzy stronami w umowie.


§ 3.


Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica, polegającą na budowie chodnika...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2014 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.