SIWZ + załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wzór umowy ,

Załącznik nr 5 - przedmiar/kosztorys ofertowy

Załącznik nr 6 -  wzór stojaka na rowery

Załącznik nr 7-  rysunki ,rzut)

Załącznik nr 8 – SSTWiOR

zostały spakowane w ZIP


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont wraz z adaptacją wiaty przystankowej na wiatę turystyczno - informacyjną na szlaku pieszym i rowerowym w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.09.2014 14:58
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:18.09.2014 14:58