Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik

SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2–  2a i 2b oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – projekt umowy,

Załącznik nr 5 - – szczegółowy wykaz materiałów budowlano-drogowych w podziale na trzy części.

zostały spakowane w ZIP


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2014 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż