KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Pruchniku

z dnia 20 października 2014 r.

                Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 13 ust. 1 i ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

informuje się, że w dniu 22 października 2014 r. o godz. 1700 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku (parter, pokój nr 15), odbędzie się publiczne losowanie spośród zgłoszonych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pruchnik w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

                                                                                                                            

Przewodniczący

    Miejskiej Komisji Wyborczej

w Pruchniku

          Mariusz Trojak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat MKW o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.10.2014 09:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak