Ustalenie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” przy ul. Parkowej w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 281/XXXVIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie:  ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” przy ul. Parkowej w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Ustala się regulamin targowiska stałego „Mój Rynek” przy ul. Parkowej w Pruchniku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Traci moc:


Uchwała Nr 113/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek”,


Uchwała nr 268/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek”.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” przy ul. Parkowej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2014 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż