Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu ...

UCHWAŁA Nr 280/XXXVIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie:  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – etap III”.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4, art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Zabezpieczyć w budżecie gminy na 2015 rok środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej
w gminie Pruchnik – etap III” w kwocie netto 340 000 zł.


§ 2.


Spłata zobowiązań nastąpi w roku 2015 z dochodów własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2014 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.