Zaopiniowanie projektu założeń do projektu scalenia gruntów obrębu Pruchnik

  

UCHWAŁA Nr 284/XXXVIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu założeń do projektu scalenia gruntów obrębu Pruchnik.

Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700/

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Opiniuje pozytywnie przedłożony przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie "Projekt założeń do scalenia gruntów obrębu Pruchnik, gmina Pruchnik".


§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaopiniowanie projektu założeń do projektu scalenia gruntów obrębu Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2014 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.