Nadanie imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pruchniku.

    

UCHWAŁA Nr 286/XXXVIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie: nadania imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pruchniku.

Na podstawie art. 7 ust. 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Nadaje się Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pruchniku imię bł. Matki Teresy z Kalkuty.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2014 06:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.