Wyrażenie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w Pruchniku

  

UCHWAŁA Nr 288/XXXVIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm./ oraz art. 13 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyjęcie od Powiatu Jarosławskiego nieruchomości oznaczonej jako działka numer 2009/1 o powierzchni 0,0835 ha w Pruchniku.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2014 06:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż