Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok

  

UCHWAŁA Nr 279/XXXVIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67 978,37zł
w tym:

 • dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach
   
  funduszu sołeckiego w 2013 r. 34 978,37 zł
 • pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach PROW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Świebodnej – remont sceny zewnętrznej, zadaszenie grilla, remont parkingu 10 000,00 zł
 • subwencję oświatową 23 000,00 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 73 oraz umowy  Nr OW-IX.072.3.7.52.2014


§ 2.


Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 288 000,00 zł
w tym:

 • udzielenie pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na budowę chodnika przy ul. Kańczudzkiej 100 000,00 zł
 • opracowanie konserwatorskie na wykonanie projektu budowlanego na rewitalizację ul. Kościelnej 9 000,00 zł
 • remont budynku SP NR 1 w Pruchniku zniszczonego na skutek zalania 23 000,00zł
 • remonty budynków komunalnych 30 000,00 zł 
 • zakup monitoringu dla SP w Jodłówce 10 000,00 zł
 • zakup używanego samochodu strażackiego 50 000,00 zł
 • bieżące funkcjonowanie oświaty na terenie gminy 26 000,00zł
 • dotacja dla CKS i T w Pruchniku 40 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 220 021,63 zł
w tym:

 • remonty dróg gminnych 20 021,63zł
 • opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji 200 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4.


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2014 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż