Zarządzenie Nr 61/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 16.10.2014

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2013.594). Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.


Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 32 189,84 zł
w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 573,84 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 20 616,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - Wyprawka szkolna.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 79,75,94.


§ 2.


Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 32 189,84 zł
w tym:

  • wypłata tzw. wyprawki szkolnej - 20 616,00 zł
  • zakup podręczników, materiałów edukacyjnych do szkół - 11 573,84 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Dokonuje się zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 160,00 zł.


Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4.


Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego na kwotę 91 700,00 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 5.


Dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 4 729,00 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 61/2014 z dnia 16 października 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.10.2014 22:03
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.11.2014 23:39