Zarządzenie Nr 63/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 23.10.2014

w sprawie: ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.


Na podstawie art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 205/XXXI/2009 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik, zarządzam co następuje:


§ 1.


W okresie od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. ustalam wysokość stypendium szkolnego w kwocie 107 zł miesięcznie.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 63/2014 z dnia 23 października 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:23.10.2014 23:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak