Zarządzenie Nr 62/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 22.10.2014

w sprawie: powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 ze zm.), oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 5 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządza się co następuje:


§ 1.


Powołuje się operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

  1. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Hawłowicach – Artur Urban
  2. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jodłówce – Jerzy Wróbel
  3. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kramarzówce – Marcin Grąz
  4. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pruchniku Dolnym - Krzysztof Łuc
  5. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pruchniku Górnym – Bernadeta Serwańska-Wojdyła
  6. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Rozborzu Długim – Wiesław Dutka
  7. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Świebodnej – Piotr Dragan
  8. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Rzeplinie – Paulina Piś
  9. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Jodłówce Parcelacji – Maciej Chmielecki
  10. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Rozborzu Okrągłym – Halina Halejcio

§ 2.


Ustala się szczegółowy zakres obowiązków operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 62/2014 z dnia 22 października 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.10.2014 23:17
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.11.2014 23:23