Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 10 w Rozborzu Okrągłym

UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRUCHNIKU

z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 10 w Rozborzu Okrągłym
w ponownych wyborach Burmistrza Pruchnika ustalonych na 30 listopada 2014r.

Na podstawie art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Pruchniku uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się członka obwodowej komisji wyborczej nr 10 w Rozborzu Okrągłym Panią Izabelę Katarzynę Zawada w związku z zrzeczeniem się przez nią członkostwa w w/w komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

(-) Mariusz Trojak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 10 w Rozborzu Okrągłym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2014 08:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.