Zarządzenie Nr 67/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 29.10.2014

w sprawie: sprzedaży na pniu drzew z mienia komunalnego w drodze przetargu w miejscowości Rzeplin.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./, zarządzam co następuje:


§ 1.


Przeznaczyć do sprzedaży, na pniu 15 szt. drzew z działki nr 400 w Rzeplinie w drodze przetargu ogłoszonego przez Burmistrza Pruchnika.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 29 października 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.10.2014 22:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak