Zarządzenie Nr 69/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 06.11.2014

w sprawie: powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania
w wyborach do Rady Miejskiej w Pruchniku oraz Burmistrza Pruchnika zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zarządza się, co następuje:


§ 1.


Powołuje się dwa niezależnie od siebie działające zespoły do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pruchniku i Burmistrza Pruchnika zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. w składzie:

  • zespół I, Robert Grządziel i Ryszard Duziak
  • zespół II, Elżbieta Barszczak i Józef Chmielecki

§ 2.


Zadaniem zespołów, o których mowa w § 1 jest protokolarna korekta kart do głosowania w zakresie określonym w § 4 uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.


§ 3.


Z czynności, o których mowa w § 2 każdy zespół sporządza protokół, stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują wykonawcy, zatrzymując po 1 egz. odbitki każdej karty. Po usunięciu błędów, zespoły dokonują ponownego sprawdzenia kart do głosowania na podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty;


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 69/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.11.2014 16:55
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.12.2014 17:56