Pruchnik 2014-09-30

Nr sprawy IZ 271/26/2014

                          Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

   „Remont wraz z adaptacją wiaty przystankowej na wiatę turystyczno – informacyjną na szlaku pieszym i rowerowym w Pruchniku


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści siwz.

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

 z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 na wykonanie  zadania pn „Remont wraz z adaptacją wiaty przystankowej na wiatę turystyczno – informacyjną na szlaku pieszym i rowerowym w Pruchniku

 

PYTANIE NR 1.     

 

Czy istnieje możliwość zamiany stolarki okiennej aluminiowej na stolarkę okienną  drewnianą, gdyż w konsekwencji przeprowadzonych rozmów z różnymi wykonawcami stolarki aluminiowej wzór okna podany przez Zamawiającego w siwz jest nie możliwy do wykonania w aluminium ze względu na dużą ilość szczeblin oraz zastosowane kąty ułożenia szczeblin.

W związku z powyższym jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę na stolarkę okienną drewnianą proszę o określenie koloru impregnatu do drewna: ciemny, średni czy jasny orzech.

 

 Odpowiedź na pytanie nr 1

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki okiennej drewnianej w kolorze impregnatu średni orzech.

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zapytania i odpowiedzi nr 1 Remont wraz z adaptacją wiaty przystankowej na wiatę turystyczno – informacyjną na szlaku pieszym i rowerowym w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:30.09.2014 13:20
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:30.09.2014 13:20